اعزام امبولانس
سازمان ارامستان نیشابور

به منظور رفاه شهروندان و جلوگیری از اتلاف وقت بازماندگان داغدار و همچنین تسهیل تماس با ارامستان جهت اعزام امبولانس,تلفن 1530 با پاسخگویی 24 ساعته راه اندازی شد.

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه